VERİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Kişisel Verilere Onay Metni

Güncelleme Tarihi: 01/01/2021

 

TURK İNDİRİM E- TİCARET İTHALAT İHRACAT İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'ne aktarılan kişisel verilerin korunmasına yönelik temel bilgiler:

Aşağıda adı geçen:

-       TÜRK İNDİRİM Şirketi, kişisel verilerin korunmasına ilişkin bu açıklamaları, mevcut mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkına sahiptir.

 

TURK İNDİRİRİM E-TİCARET İTHALAT İHRACAT İÇ VE DIŞ TİCARET ŞİRKETİ

Adres: MEŞRUTİYET MAH. EBE KIZI SK. SOSKO İŞ MERKEZİ NO:16 A BLOK KAT:7 D:49 ŞİŞLİ/İSTANBUL.

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu Numarası: 133401

İnternet Sitesi: Https://turkindirm.com.tr

Telefon: 0850 241 0 444

 

Türk İndirim ile paylaşılan kişisel veriler TÜRK İNDİRİM’in gözetim ve kontrolü altındadır.

-     Veri sorumlusu olarak TÜRK İNDİRİM, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine göre bilgilerin gizliliğini ve bütünlüğünü korumak için gerekli düzenlemeleri yapmak ve teknik tedbirler almak ve uyarlamakla yükümlüdür.

-     Bu konudaki taahhüdümüzün farkında olarak veri gizliliği ile ilgili uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun şekilde periyodik olarak saldırı testleri yapılmaktadır. Bu bağlamda veri işleme politikalarımızı sürekli olarak güncellediğimizi size bildiririz.

 

1.Kişisel Verileri Toplamanın Yasal Dayanağı

Kullanıcılarımızın kişisel verilerinin kullanımı ile ilgili olarak çeşitli kanunlarda düzenlemeler yer almaktadır.

Öncelikle kişisel verilerin korunmasına ilişkin esaslar KVKK tarafından tanımlanmıştır. Ayrıca 6563 sayılı elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanun bazı durumlarda kişisel verilerin korunmasına ilişkin hükümler içermekte ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerinde kişisel verilerin korunmasına yönelik cezai yaptırımlar düzenlenmektedir.

Öte yandan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek için verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

 

2.Kişisel Veri Toplama Yöntemleri

Https://turkindirim.com.tr web sitemiz üzerinden paylaşılan veriler; Kullanıcılarımızın rızası ve mevzuat hükümlerine göre Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri departmanı tarafından yürütülür

 

3.Kişisel Verilerin Kullanıldığı Alanlar

a.       Kullanıcılarımızın kişisel verileri, kullanıcı onayı çerçevesinde ve genel bir kural olarak üçüncü şahıslarla paylaşılmakta olup kullanıcılarımızın izni olmadan kişisel veriler üçüncü şahıslara kesinlikle aktarılmaz.

b.      Ancak sınırlı yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle kişisel veriler mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile paylaşılmaktadır. Ayrıca kişisel veriler, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlamak ve verilen hizmetlerin kalitesini kontrol etmek amacıyla sözleşmeli üçüncü kişilere aktarılır.

c.       Verilerin üçüncü kişilere aktarılması sırasında hak ihlallerinin önlenmesi için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Ancak, TÜRK İNDİRİM Şirketi kişisel verileri alan üçüncü kişilerin veri koruma politikalarından ve üçüncü kişilerin sorumluluğunda olan risk alanındaki ihlallerden sorumlu değildir.

d.      Kişisel verileriniz TÜRK İNDİRİM şirketi ortakları, yerli / yabancı doğrudan veya dolaylı ortaklarımız, programda yer alan ortak kurumlar, faaliyetlerimizi gerçekleştirmek için iş birliği yaptığımız kurumlar ve bulut ortamında veri depolama hizmeti aldığımız kişi ve yerli / yabancı kurumlar, kullanıcılarımıza ticari e-postalar göndermek için anlaşmaya sahip olduğumuz yerli/yabancı kurumlar ve birçok yerel ve uluslararası ajans, reklam şirketi ve anket şirketi ve sizlere daha iyi hizmet ve müşteri memnuniyeti sağlamak için yerli / yabancı diğer üçüncü taraflar ve ilgili iş ortakları ile paylaşılmaktadır.

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla kullanılmaktadır:

a.       Mobil uygulamalar aracılığıyla kullanıcı kimlik bilgilerini doğrulamak.

b.      Adres ve diğer gerekli iletişim bilgilerini kaydetmek.

c.       Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında yaptığımız sözleşmelerin şartları, mevcut durumu ve güncellemeleri hakkında kullanıcılarımızla iletişim kurmak.

d.      Elektronik (İnternet / cep telefonu vb.) veya kâğıt tabanlı ortamda işleme dayanağı olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek.

e.       Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında yaptığımız sözleşmeler uyarınca üstlendiğimiz yükümlülükleri yerine getirmek, kamu görevlilerine talep üzerine kamu güvenliği konularında bilgi verebilmek ve kullanıcılarımıza daha iyi bir deneyim sunmak için mevzuata uygun olarak, "kullanıcılarımızın çıkarlarını dikkate alarak" kullanıcıların ilgisini çekebilecek tekliflerimiz hakkında kullanıcılarımızı bilgilendirmek.

f.       Kullanıcı memnuniyetini artırmaya yönelik kampanyalar yürütmek, mobil uygulama kullanan kullanıcılarımızı tespit edebilmek ve bunları kullanıcı ortamı analizinde kullanabilmek

g.      Çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanmak ve sözleşmeli kurumlar aracılığıyla elektronik ve fiziki ortamda anketler düzenlemek ve sözleşmeli kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından kullanıcılarımıza önerilerde bulunabilmek.

h.      Kullanıcılarımızın hizmetlerimizle ilgili şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve mevcut mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek için kullanıcılarımızı hizmetlerimiz hakkında bilgilendirmek.

i.        Dolandırıcılığı ve diğer yasadışı faaliyetleri önlemek için.

 

 

4. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na Göre Kullanıcılarımızın Hakları:

 

KVKK'ya göre kişisel verileriniz;

 

a.       Verilerin işlenip işlenmediğini öğrenmek.

b.      Veriler işlenmişse veriler hakkında bilgi talep etmek.

c.       Veri işlemenin amacını ve uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek.

d.      Verilerin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek.

e.       Verilerin eksik veya yanlış işlenmesi durumunda düzeltme talebinde bulunmak.

f.       KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlarda iptal veya imha talebinde bulunmak.

g.      Yukarıda belirtilen (g) ve (h) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesi talebinde bulunmak.

h.      Veriler yalnızca otomatik sistemler tarafından analiz edildiği için aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda itiraz etmek.

i.        KVKK'yı ihlal eden işlemlerden dolayı zarar görmeniz halinde tazminat talep etme hakkına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

j.        Yukarıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde ve taahhüt kapsamında bu şartlar; (https://turkindirim.com.tr/kisisel_verileri_korunmasi.html) adresinde açıklanmış olup buna göre; Türk İndirim şirketi kişisel verilerimin toplanmasını, işlenmesini, güncellenmesini, periyodik olarak kullanılmasını, veri tabanına kaydedilmesini, depolanması ve 4. maddede belirtilen kurum ve kuruluşlar ile korumaları ve saklamaları gereken kişisel verilerimin paylaşılmasını kabul etmiştir.

 

Bu bilgilendirme metni, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca açıklama yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ,

 

1- Hesabı silin:

Hesap silme işlemi geri alınamaz, hesabınız ve verileriniz uygulamamızdan kalıcı olarak silinecektir.

 

2- Silme talebi:

Hesabın kişisel verilerinin silinmesini şu şekilde talep etmek mümkün olacaktır:

- [email protected] e-posta adresinden iletişime geçin ve "Kişisel verileri sil" konusunu isim, telefon numarası, deneme kartı numarasından tüm kişisel bilgileri vererek yazın.

- Bize Ulaşın sayfasındaki Turkindirim uygulamasından “Kişisel bilgileri silme talebi” mesajı başlığı ile talep göndererek

 

Aldığımız hesap silme taleplerinin karmaşıklığı ve sayısı nedeniyle, belirli verilerin sistemlerimizden silinmesi 90 gün kadar sürebilir. Silme işlemine hızla başladığımızdan, sistemimizin güncellenmesi biraz zaman alır, bu nedenle bu süre içinde bizden e-posta almaya devam edebilirsiniz. Ne olursa olsun, hesap silme talebinizi takip eden 90 gün içinde tüm verileriniz sistemlerimizden kalıcı olarak silinecektir.